Disclaimerbeleid

Dit disclaimerbeleid beschrijft de voorwaarden waaronder de website Terrashaardshop.be wordt gebruikt, inclusief bepalingen met betrekking tot hyperlinks, auteursrecht en e-mailcommunicatie. Door gebruik te maken van de website stemt u in met de onderstaande voorwaarden:

 

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door Terrashaardshop.be. Deze links worden uitsluitend verstrekt voor uw gemak en informatie. Terrashaardshop.be heeft geen controle over de inhoud, nauwkeurigheid, veiligheid of beschikbaarheid van deze externe websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze websites. Het volgen van deze links is op eigen risico.


Auteursrecht

Alle inhoud op de website, inclusief teksten, afbeeldingen, logo's en video's, is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van Terrashaardshop.be, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan om deze inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Terrashaardshop.be te kopiëren, reproduceren, verspreiden of anderszins te gebruiken, behalve zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrecht.


E-mailcommunicatie

Communicatie via e-mail is niet altijd volledig veilig en vertrouwelijk. Hoewel we redelijke maatregelen nemen om de veiligheid van e-mailcommunicatie te waarborgen, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt door ongeoorloofde toegang tot of onderschepping van e-mailberichten. We raden u aan om geen vertrouwelijke informatie via e-mail te verzenden.


Beperkte aansprakelijkheid

Terrashaardshop.be is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de website, inclusief schade veroorzaakt door virussen, technische storingen, onjuiste of onvolledige informatie of ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens.


Wijzigingen

Terrashaardshop.be behoudt zich het recht voor om dit disclaimerbeleid op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig het beleid te controleren op updates.

 

Door de website te gebruiken, stemt u in met dit disclaimerbeleid en de voorwaarden die erin zijn opgenomen. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, dient u de website niet te gebruiken.